KoopFabrikatik proiektuak garatzeko formazioa eta baliabideak eskaintzen ditugu. Seguraski jakingo duzunez, KoopFabrikaren erronketako bat ekintzailetza sozial kooperatiboan ikuspegi antiarrazista txertatu eta gure tresnak kolektibo arrazializatuetara zabaltzea da.

Norabide horretan KoopFabrika Hegoaldetik ildoa ireki genuen. Tresna kooperatiboari buruz hausnartu, eta feminista eta arrazakeriaren aurkakoa izango den alternatiba bat lantzeko helburuz, topaketa bira bat antolatu dugu. Bira hau Bartzelonatik datozen proiektuetako pertsonen bisitak probestuz antolatu dugu.
 
Desde KoopFabrika ofrecemos formación y recursos para el desarrollo de proyectos. Como seguramente sabrás, uno de los retos de KoopFabrika es incorporar una visión antiracista en el emprendimiento social cooperativo y extender nuestras herramientas a colectivos racializados.
 
En esta dirección abrimos la línea KoopFabrika Hegoaldetik. Con el objetivo de reflexionar sobre el instrumento cooperativo y abordar una alternativa feminista y antirracista, hemos organizado una gira de encuentros. Esta gira la hemos organizado aprovechando las visitas de personas de proyectos procedentes de Barcelona.
 

Kooperatibismo antiarrazista aktibatu!

2024ko ekainaren 12tik 15era

  • Tresna kooperatiboari buruz hausnartzea,
    feminista eta arrazakeriaren aurkakoa izango den alternatiba ekonomia sozial eraldatzailean oinarrituz.

  • Komunitateari, emakumeei eta/edo pertsona migratuei beste esperientzia kooperatibo batzuk gerturatzea.

  • Aliantzak ehuntzea migratuen artean eta bertako pertsonen, migratuaen, eta beste herri batzuen artean ere.

Topaketa bira
EKAINAK 12
  Vitoria-Gasteiz
  Tokia: Gasteizko Emakumeen Etxea
  Ordua: 18:00-20:00
  Saio irekia.

EKAINAK 13

  Usurbil
  Tokia: Potxoenea kultur etxea (Urdintxo gela)
  Ordua: 10:00-14:00
  Eman izena HEMEN.

 
Orereta/Errenteria
  Tokia: Torrekua eraikina
  Ordua: 18:00-20:00
  Saio irekia.
EKAINAK 14
  Lazkao
  Tokia: Biziola
  Ordua: 14:30-18:00
  Saio irekia.
EKAINAK 15
  Arrasate
  Tokia: Kulturateko Areto Nagusia
  Ordua: 10:00-14:30
  Eman izena HEMEN.
 

¡Activa el cooperativismo antirracista!

Del 12 al 15 de junio 2024

  • Reflexionar sobre la herramienta cooperativa como alternativa de la economía social transformadora feminista y antirracista.

  • Acercar a la comunidad y a las mujeres y/o personas migradas otras experiencias de accionar social cooperativo.

  • Tejer alianzas entre personas migradas y entre personas autóctonas y migradas y otros pueblos.

Gira de encuentros
12 DE JUNIO
  Vitoria-Gasteiz
  Lugar: Casa de la Mujer de Vitoria
  Horario: 18:00-20:00
  Sesión abierta al público.

13 DE JUNIO

  Usurbil
  Lugar: Casa de cultura Potxoenea (sala Urdintxo)
  Horario: 10:00-14:00
  Inscríbete AQUÍ.
  Orereta/Errenteria
  Lugar: Torrekua eraikina
  Horario: 18:00-20:00
  Sesión abierta al público.
14 DE JUNIO
 
Lazkao
  Lugar: Biziola
  Horario: 14:30-18:00
  Sesión abierta al público.
15 DE JUNIO
  Arrasate
  Lugar: Kulturateko Areto Nagusia
  Horario: 10:00-14:30
  Inscríbete AQUÍ.

Jornada (2023)

Accionar cooperativo para vidas precarizadas

Proyectos y experiencias de Catalunya, Andalucía, Madrid y Euskal Herria

Jardunaldia (2023)

Ertzeko bizitzak eraldatzeko ekintza kooperatiboa

Katalunia, Andaluzia, Madril eta Euskal Herriko proiektu eta esperientziak

Accionar cooperativo para personas migradas

¿Quiénes somos?

Somos una iniciativa que surge de Koopfabrika en coordinación con Enarak Kooperatiba y con HUHEZI- Lanki y Olatukoop con el objetivo de acercar la herramienta cooperativa y la economía social transformadora a personas migradas para que puedan autoorganizar su trabajo y mejorar sus proyectos de vida.

Queremos construir desde lo colectivo, la ayuda mutua y lejos de asistencialismos una red, para accionar sobre las necesidades y dificultades que en este sistema (económico capitalista, machista, racista, colonialista) tenemos las personas migradas y mediante la economía social transformadora buscar alternativas que dignifiquen nuestras vidas. Formación, acompañamiento, intercooperación e investigación y sistematizaciones de acciones cooperativas y colectivas.

Conceptos clave

Economía social transformadora

"Es un conjunto de iniciativas económicas alternativas legales y alegales que, viviendo fuera de la lógica capitalista, estudia y trabaja nuevas formas de construir proyectos y de satisfacer las necesidades económicas"

Este modelo económico se basa en la emancipación del trabajo en su conjunto: trabajo productivo y trabajo reproductivo, con plena capacidad de autogestión, al margen del control político y económico.

La apuesta de la EST es la creación de unidades de producción democráticas, autónomas y sostenibles, que promuevan el control colectivo de los beneficios, promuevan el consumo crítico, generen y utilicen sistemas financieros éticos, busquen fórmulas de reparto equitativas, promuevan la transformación social del territorio y pongan la vida en el centro.

Está constituido por prácticas económicas coherentes para la superación del capitalismo y se alimenta de los principios del cooperativismo, de la economía ecológica y de la economía feminista.

Se enmarca dentro de la Economía Social y Solidaria (ESS), pero desde la acción tiene vocación de transformación radical del modelo económico capitalista, heteropatriarcal y racista, profundizando en algunas prácticas.

Accionar (emprendizaje) social cooperativo

El emprendimiento social cooperativo pone en el centro un modelo de emprendizaje diferente, que parte de las necesidades de la comunidad y se integra en ella. Se aleja de la lógica de mercado del modelo neoliberal de emprendimiento y orienta la economía hacia la satisfacción de las necesidades de la vida y de las personas. De esta forma, el protagonista es la persona y la sociedad autoorganizada y autoconstituida, un modelo democrático basado en la autoformación que tiene en cuenta no sólo la viabilidad del proyecto, sino también la vidabilidad de la personas y la comunidad.

Soberania del trabajo

Se trata de garantizar el derecho de todas las personas a un trabajo digno basado en el trabajo en común y en valores transformadores, a través de fórmulas de propiedad colectiva de los recursos productivos y de relaciones productivas no capitalistas.

Estas relaciones productivas deben basarse en procesos democráticos de decisión y en sistemas de distribución justos, y compatibilizarlas con la sostenibilidad actual y futura del entorno y de la vida. Sobre todo, nacen de una visión social íntimamente ligada a valores como cooperación, participación y responsabilidad social.

Pertsona migratuentzako ekintzailetza kooperatiboa

Nor gara?

Koopfabrikatik sortutako ekimena da, Enarak Kooperatibak  eta HUHEZI- Lanki eta Olatukoopekin elkarlanean sortua. Helburua da tresna kooperatiboa eta ekonomia sozial eraldatzailea pertsona migratuei hurbiltzea, beren lana antolatzeko eta bizitza-proiektuak hobetzeko.

Kolektibotasunetik abiatuta, elkarrekiko laguntza eta asistentzialismoetatik urrun, sare bat eraiki nahi dugu, sistema horretan (ekonomia kapitalista, matxista, arrazista, kolonialista) pertsona migratuek ditugun behar eta zailtasunei aurre egiteko, eta ekonomia sozial eraldatzailearen bidez, gure bizitza duintzeko alternatibak bilatzeko. Prestakuntza, bidelaguntza, interkooperazioa eta ikerketa, eta ekintza kooperatibo eta kolektiboen sistematizazioak izango ditugu ardatz.

Oinarrizko kontzeptuak

Ekonomia Sozial Eraldatzailea

Legezko eta alegaziozko ekimen ekonomikoen multzo bat da, eta, logika kapitalistatik kanpo bizi arren, proiektuak eraikitzeko eta behar ekonomikoak asetzeko modu berriak aztertzen eta lantzen ditu.”

Eredu ekonomiko hori lanaren emantzipazioan oinarritzen da: lan produktiboa eta ugalketa-lana, autokudeatzeko gaitasun osoarekin, kontrol politiko eta ekonomikotik at.

Ekonomia sozial eraldatzailaren apustua da ekoizpen-unitate demokratiko, autonomo eta jasangarriak sortzea, mozkinen kontrol kolektiboa sustatzeko, kontsumo kritikoa sustatzeko, finantza-sistema etikoak sortu eta erabiltzeko, bidezko banaketa-formulak bilatzeko, lurraldearen gizarte-eraldaketa sustatzeko eta bizitza erdigunean jartzeko.

Kapitalismoa gainditzeko praktika ekonomiko koherenteek osatzen dute ekonomia sozial eraldatzailea, eta kooperatibismoaren, ekonomia ekologikoaren eta ekonomia feministaren printzipioez elikatzen da.

Ekonomia Sozial eta Solidarioaren (ESS) barruan kokatzen da, baina ekintzatik abiatuta, eredu ekonomiko kapitalista, heteropatriarkala eta arrazista errotik aldatzeko bokazioa du, praktika batzuetan sakonduz.

Ekimen sozial kooperatiboa

Ekimen sozial kooperatiboak ekintzailetza-eredu desberdina jartzen du erdian, komunitatearen beharretatik abiatu eta bertan integratzen dena. Enpresa-eredu neoliberalaren merkatu-logikatik aldentzen da, eta ekonomia bizitzaren eta pertsonen beharrak betetzera bideratzen du. Horrela, protagonista pertsona eta gizarte autoantolatu eta autoeratua da, autoprestakuntzan oinarritutako eredu demokratikoa, proiektuaren bideragarritasuna ez ezik, pertsonen eta komunitatearen bizigarritasuna ere kontuan hartzen dituena.

Lanaren subiranotasuna

Guztien lana eta balio eraldatzaileak oinarri dituen lan duina izateko eskubidea bermatu nahi da, produkzio baliabideen jabetza kolektiboko formulen eta produkzio harreman ez-kapitalisten bidez.

Ekoizpen-harreman horiek erabaki-prozesu demokratikoetan eta banaketa-sistema justuetan oinarritu behar dute, eta ingurunearen eta bizitzaren egungo eta etorkizuneko iraunkortasunarekin bateragarri egin. Batez ere, lankidetzari, parte-hartzeari eta erantzukizun sozialari estu lotutako ikuspegi sozialetik sortzen dira.

Scroll to Top