test

Tutore-fitxa

Fitxa honetan tutore izan nahi dutenen profila, gaitasunak, prestutasuna... jasoko da, ekintzaileen beharrei eta tutoreenei, behar bezala erantzuteko.
  • Datu Orokorrak

  • Profila

    Adierazi zein bidelaguntza-motatan parte hartuko zenukeen. Tipologia bakoitzerako jarritako orduak estimazio bat dira; ekintzaileen profil eta laguntza-beharrak baldintzatuko du.
  • Ordu-kopurua eta bidelaguntza-proiektu kopurua zehaztu ahal baduzue.
  • Adierazi zein arlotan osatu nahi duzun zure ezagutza.
  • Adierazi zein arlotan ESKAINI nahi duzun zure ezagutza